Slovenčina English

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti stránky

Táto webová stránka sa snaží o zachovanie prístupnosti a funkčnosti aj pre znevýhodnených užívateľov internetu, pričom sa riadi metodikami WCAG, prípadne podľa pravidiel tvorby prístupnosti webu a iniciatívy združenia Blind Friendly Web.

Stránka je vytvorená podľa štandardov W3C pred CSS 2.1 a XHTML 1.0 Transitional, no snaží sa implementovať aj metódy prístupnosti ARIA, ktoré porušujú niektoré z pravidiel pre XHTML 1.0 Transitional.

Zoznam klávesových skratiek

0 - prehlásenie o prístupnosti (táto stránka)
1 - hlavné menu
2 - hlavný obsah
h - Hlavná stránka
r - Referencie
m - Moje práce
c - Cenník
k - Kontakt
f - (platí iba pres tránku Kontakt) umiestni kurzor do prvého poľa formulára
Google Ads